Przedmioty

Plan studiów obejmuje 7 semestrów .....

Semstr 1

 • Światowe zasoby surowcowe

 • Fizyka

 • Chemia

 • Podstawy ekonomii i prowadzenia biznesu

 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Semestr 3

 • Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego

 • Biopaliwa i rośliny energetyczne

 • Gospodarka odpadami

 • Termodynamika  techniczna

Semestr 5

 • Odzysk wody i innych surowców ze ścieków

 • Moduł obieralny  Techniczna Przedsiębiorczość

Semestr 7

 • Magazynowanie energii 

 • Aktualne trendy w GOZ

 • Prezentacje i wystąpienia publiczne

 • Seminarium specjalnościowe

Semestr 2

 • Biochemia

 • Chemia

 • Informatyczne narzędzia inżynierskie

 • Mikrobiologia

 • Światowe zasoby surowcowe

Semestr 4

 • Bioodzysk  surowców

 • Environmental impact assessment in whole life cycle

 • Mechanika płynów

 • Recykling odpadów

 • Renewal of water

 • Spalanie i procesy konwersji paliw

 • Technologie oczyszczania gazów

 • Wymiana ciepła i masy

Semestr 6

 • Efektywność finansowa przedsięwzięć

 • Lokalne gospodarowanie wodą (obieralny)

 • Energetyka rozproszona i prosumencka

 • Energia z odpadów

 • Inżynieria reaktorów

 • Odnawialne źródła energii

 • Gospodarka energią w budynkach (obieralny)