Projekty

Kierunek GOZ jest oparty na praktycznym nauczaniu nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Ważne miejsce zajmują projekty. Studenci mają możliwość realizować swoje pasje jedocześnie ucząc się w jaki sposób realizować projekt, jak pracować tak aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty, współpracować i zarządzać zespołami ludzkimi. Projekty mają swoją strukturę i budżety , dzięki którym można w pełni profesjonalnie podchodzić do ich realizacji. 

Poniżej znajdują się przykłady projektów realizowanych w ostatnimi czasie. 

Image by Ana Abad
kampus obiegu zamkniętego PoliGOZ.jpg

PoliGOZ
Kampus Obiegu Zamkniętego

Projekt zlecony przez Władze Uczelni. Celem było zaprojektowanie nowego systemu gospodarki odpadami w Akademikach Politechniki Śląskiej w taki sposób by obniżyć wpływ na środowisko i koszty funkcjonowania systemu o 50%. 

Wyniki projektu zostały wdrożone!

Oxytree.jpg

Oxytree
drzewko możliwości

Biomasa to przyszłość. Można z niej uzyskiwać czystą energię ale również produkować wiele cennych materiałów takich jak na przykład bioplastik. Skąd jednak brać duże ilości biomasy? 

Projekt zmierzał do tego by stworzyć plantację drzew naprawdę szybko rosnących!

Konferencja

Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka

Projekt polega na organizacji Konferencji przeznaczonej dla młodych pracowników naukowych. Zadaniwm studentów jest organizacja całości! W Konferencji bierze udział zwykle kilkaset osób z kilkudziesięciu krajów świata. Wyzwanie jest duże ale satysfakcja jescze większa!

Image by Jonny Caspari

Recykling aluminium
 

Recykling to przyszłość i wyraz prawdziwej dbałości o środowisko. Niestety nie jest to technologia doskonała, również w odniesieniu do aluminium. Projekt miał na celu poprawę efektywności recyklingu tak aby w jak największym stopniu chronić zasoby naszej planety!

samochód Dashboard

Jakość powietrza 
w samochodzie

Czy powietrze w naszym samochodzie jest zdrowe? Czy możemy czuć się bezpieczni? Czy dodatkowy oczyszcza powietrza ma sens? Jeżeli tak, to jak bardzo pomaga?

Warto to sprawdzić! Zrobiliśmy to w naszym projekcie.

Zielona Recykling odpadów

Turbokompost
 

Odpady organiczne to problem - ale również szansa na lepsza ochrona środowiska. Zamiast nawozów sztucznych możemy stosować nawozy naturalne.

Projekt zmierzał do tego by jak najszybciej produkować kompost - nawet w 24h!

dobrze Inspection

Czysta Rzeka
 

Recykling to przyszłość i wyraz prawdziwej dbałości o środowisko. Niestety nie jest to technologia doskonała, również w odniesieniu do aluminium. Projekt studencki miał na celu poprawę efektywności recyklingu tak aby w jak największym stopniu chronić zasoby naszej planety!

Image by Tanner Vote

Cyrkularny beton
 

Zmagamy się z coraz większymi problemami z pozyskaniem surowców budowlanych - zwłaszcza tych ekologicznych. Ideałem byłoby gdybyśmy mogli wykorzystać na przykład popioły do stworzenia nowego materiału budowlanego - cyrkularnego betony nowej generacji. Tego właśnie dotyczył nasz projekt!

Cementowo-Worki-Pile

Odpady jako substytut
kruszyw naturalnych

Budujemy coraz więcej. Potrzebujemy materiałów budowlnych. Problem w tym, że zaczyna nam brakować komponentów, między innymi kruszyw, króre są konieczne do produkcji np. betonu. Czy możemy wykorzystać odpady zamiast nich? Nasze projekty miały waśnie to na celu!