EPAE-conference.jpg

Konferencji
"Ochrona Środowiska i Energetyka"
Environmental Protection and Energy

Konferencji "Ochrona Środowiska i Energetyka". Z roku na rok konferencja cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga studentów, naukowców i przedstawicieli czołowych firm w dziedzinie z całego świata. Przyjeżdżają, aby zaprezentować swoją pracę, wymienić się spostrzeżeniami lub po prostu zapoznać się z aktualnymi tematami szeroko pojętego sektora energetyki i ochrony środowiska z różnych perspektyw.

Konferencja stwarza również możliwość zaprezentowania swoich prac naukowych.