Fabryka Samochodów

Silny związek z przemysłem

Kierunek GOZ opiera się na silnych relacjach z partnerami przemysłowymi i biznesowymi. Wierzymy, że ma to kluczowy wpływ na jakość nauczania. Na współczesnym rynku pracy poszukuje się umiejętności i kompetencji, które można rozwijać jedynie poprzez realizację realnych projektów dla prawdziwych przedsiębiorstw. Dlatego kluczowym elementem procesu dydaktycznego jest wdrażanie technik uczenia się opartego na wyzwaniach i uczenia się opartego na projektach.
Na kierunku GOZ partnerzy biznesowi współtworzą i wspierają naukę. Studenci mogą odbyć szereg programów stażowych. Dzięki temu nasi absolwenci po studiach często znajdują pracę w firmach, z którymi współpracowali podczas studiów.

Partnerzy biznesowi, z którymi współpracujemy, którzy wspierają naszą działalność edukacyjną, współtworzyli kierunek, przyjmowali studentów na praktyki i zatrudniali naszych absolwentów