SKN-GOZ.png

Studenckie Koło Naukowe
GOZ 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Obiegu Zamkniętego (dawniej Gospodarki Odpadami) działa już od 2001 roku, przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.


Celem działalności koła jest zrzeszanie młodych ludzi, poszerzanie wiedzy oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami gospodarki obiegu zamkniętego
Swoje zainteresowania członkowie koła pogłębiają dzięki spotkaniom, prelekcjom, szkoleniom oraz badaniom, których rezultaty wzajemnie analizują i przedstawiają na różnych wydarzeniach m.in. konferencjach międzynarodowych. Różnorodność spotkań opiera się na poznawaniu zarówno strony dydaktycznej, jak i badawczej wybranych zagadnień. Działania są wzbogacane wyjazdami do zakładów przemysłowych, uczestnicząc w wydarzeniach w celu popularyzacji nauki czy organizując konkursy na uczelni.

Główne kierunki działalności studentów w Kole to: prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wyników tych badań na konferencjach naukowych i w monografiach naukowych, organizowanie wizyt studyjnych w zakładach przemysłowych prowadzących działalność m.in. w gospodarce odpadami, udział w akcjach realizowanych przez Politechnikę Śląską, Centrum Popularyzacji Nauki oraz Samorząd Studencki (np. Dni Otwarte Politechniki Śląskiej, Igry Studenckie). Podczas tych aktywności studenci przygotowują modele i prezentacje ze swoich dotychczasowych dokonań. W latach poprzednich ciekawą formą spędzenia czasu wakacyjnego była organizacja i udział w obozie naukowym realizowanym na spalarni osadów w oczyszczalni ścieków GOŚ Dębogórze koło Gdyni.


W kole w ostatnich latach zostały zrealizowane projekty, których dofinansowanie wynosiło ponad 50 000 złotych. Niektóre projekty realizowane są we współpracy z przemysłem.


Koło zorganizowało również takie inicjatywy jak "sprzątanie świata".

  • Facebook