ERASUMS.jpg

Wyjazdy zagraniczne

Noc Seulu
Sunset Over Manhattan

Udział w międzynarodowych wymianach naukowych jest wspaniałym doświadczeniem, które nie tylko świetnie wygląda w CV i pozwala wyróżnić się na rynku pracy, ale także uczy samodzielności i pozwala nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i znajomości na całe życie. 

 

Dzięki programowi ERASMUS+ studenci naszego kierunku mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Studenci mogą odbyć okres studiów (od 3 do 12 miesięcy) za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć staż/praktykę w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innej instytucji oferującej staż/praktykę. Politechnika Śląska posiada umowy partnerskie z kilkuset uczelniami w całej Europie. Nasi studenci mogą wyjechać do jednego spośród 27 krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) lub Macedonii Północnej, Serbii czy Turcji.

 

By wyjechać wystarczy potwierdzona znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego na wybranej uczelni na poziomie B2. W trakcie pobytu w zagranicznej jednostce student otrzymuje stypendium, które w zależności od wybranego kraju obecnie wynosi 450-520€ (studia) i 550-620€ (praktyki/staże).