ROK 3, SEM 5

Krople wody

Odzysk wody i innych surowców ze ścieków

wykład 15 godzin, seminarium 30 godzin

 

Wykład:
W gospodarce o obiegu zamkniętym strumienie ścieków stanowią zasoby, z których powinny być odzyskiwane wartościowe substancje, związki biogenne, energia i woda, a także utrzymywany powinien być właściwy stan klimatu. W ramach wykładów przedstawione zostaną procesy, mikroorganizmy i rozwiązania techniczne wykorzystywane do tworzenia technologii służących odzyskowi poszczególnych zasobów, w tym:

  • odzysk wody jako element oczyszczalni z odzyskiem wartościowych zasobów;

  • odzysk fosforu i azotu na cele nawozowe;

  • odzysk azotu/białek jako komponentów paszowych;

  • odzysk tłuszczów do produkcji biopaliw;

  • odzysk metali i  celulozy;

  • pozyskiwanie polimerów do wytwarzania bioplastików w oparciu o związki organiczne obecne w ściekach;

  • sposoby odzysku substancji organicznych ze ścieków do produkcji energii (fermentacja metanowa, produkcja wodoru, mikrobiologiczne ogniwa paliwowe);

  • oczyszczalnia jako biorafineria (rozwiązania kompleksowe/nowy paradygmat oczyszczalni ścieków).

Powyższe zagadnienia zostaną wprowadzone między innymi poprzez pracę na przykładach (case study learning): oczyszczalnia ścieków Saemul Park, Anyang, South Korea, zaprojektowana przez POSCO Engineering and Construction, zdobyła Best Practices on Resource Recovery from WaterAward, 2017, rozwiązań w mieście Durban i innych. 

Laboratorium:
•    ilościowa i jakościowa ocena zasobów obecnych w różnych strumieniach ścieków,
•    procesy odzysku fosforu,
•    sposoby produkcji polimerów – polihydroksyalakanianów,
•    sposoby odzysku węglowodanów, tłuszczów i białek

Klasa chemiczna

Moduł 1

Wpisywanie na komputerze

Moduł 2

Moduł 3