Oxytree
drzewko możliwości

Image by Alexander Schimmeck

Opracowanie koncepcji założenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki poletka doświadczalnego w celu oceny możliwości hodowli drzew tlenowych Oxytree w Polsce

Światowe zapotrzebowanie na drewno wzrasta z każdym rokiem.

 

Aby zaspokoić popyt wycina się coraz większe połacie lasów, które powstawały przez dziesiątki lat. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie drewna pochodzącego z Paulowni clon in vitro 112 znanej też pod nazwą Oxytree.

 

Chociaż w Polsce znajdują się plantacje producenta sadzonek jak i prywatne uprawy, to nie zostały przeprowadzone dogłębne badania na temat hodowli tych drzew w polskich warunkach.

Celem projektu było opracowanie poletka doświadczalnego, a następnie posadzenie drzew w różnych warunkach, aby zbadać wpływ poszczególnych czynników na tempo wzrostu i wytrzymałość Oxytree. Dodatkowym założeniem było stworzenie bazy pod przyszłe badania takie jak charakterystyka biomasy powstałej z części zielonych, czy potwierdzenie niesamowitych zdolności regeneracyjnych gatunku.

 

Uprawa drzew tlenowych rozpoczęła się w lipcu 2020 roku wraz z posadzeniem pierwszych sadzonek przy budynku A Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Pozostałe zostały ulokowane przy budynkach B i C. Aby zapewnić zróżnicowanie warunków wzrosty użyto kilka rodzajów nawozu i inne typy ziemi.

Rezultaty po roku wzrostu okazały się obiecujące. Drzewka, którym zapewniono najlepsze warunki osiągnęły aż 2 metry wysokości. W kolejnym roku oczekiwany jest około dwukrotny wzrost oraz znaczny przyrost łodygi wszerz. Będzie wówczas możliwa też bardziej precyzyjna ocena możliwości hodowli Oxytree w Polsce oraz bliższe wytypowanie sprzyjających takiej uprawie warunków.