Wnętrze samochodu

Analiza jakości powietrza w pojeździe osobowym 

Jak wiemy w powietrzu znajduje się wiele zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, szczególnie gdy znajdujemy się w zamkniętych pomieszczeniach na przykład w samochodzie, w którym spędzamy coraz więcej czasu. Dlatego w tym projekcie chcieliśmy przeanalizować jakość powietrza w samochodzie oraz czy samochodowy oczyszczacz powietrza poprawi jego jakość.
Do takiej analizy wykorzystaliśmy: czujnik smogu i gazowy miernik CO2, które posłużyły do pomiaru zanieczyszczeń pyłowych. Dalej użyliśmy 6-stopniowy impaktora kaskadowego typu Andersena oraz  jednostopniowy Impaktor Air Ideal posłużyły do pomiaru zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Takie pomiary wykonano przed i po uruchomieniu oczyszczacza powietrza gdy samochód znajdował się na postoju oraz podczas jazdy.
Wyniki końcowe pokazały nam, że taki samochodowy oczyszczacz dobrze radzi sobie z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i pyłowymi obniżając ich wartość o około  15 %. Warto natomiast pamiętać o systematycznym wymienianiu filtra kabinowego i regularnym odgrzybianiu klimatyzacji samochodu, ponieważ taka profilaktyka również zapewni nam odpowiednią jakość powietrza.