Cement

Odpady jako substytut kruszyw naturalnych 

projekt-opaday-jako-2.jpg

Stanowisko pomiarowe 

Konstrukcje betonowe

Chociaż beton jest bardzo wszechstronny, jego produkcja powoduje znaczne szkody dla środowiska. Kruszywo jest głównym składnikiem betonu, zajmującym ponad 70% betonowej matrycy. Najbardziej wszechstronne kruszywa stosowane w produkcji betonu pochodzą z zasobów naturalnych. W związku z tym wyczerpywanie się zasobów naturalnych jest prawie nieuniknione. Znalezienie alternatywnych materiałów w celu zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych stało się w tym miejscu nadrzędnym zadaniem w celu ochrony zasobów naturalnych i zapobiegania degradację środowiska. Ponowne wykorzystanie odpadów w betonie jako naturalnego zamiennika kruszywa jest niezbędnym rozwiązaniem dla ochrony środowiska i zapobiegania wyczerpywaniu się zasobów naturalnych.
W związku z powyższym zrealizowaliśmy dwa interdyscyplinarne projekty w celu zbadanie możliwości zastąpienie surowców naturalnych surowcami wtórnymi w postaci odpadów przemysłowych i komunalnych. 

 

Projekt 1: Weryfikacja przydatności kruszywa produkowanego z odpadów hutniczych do produkcji betonu wraz z analizą LCA. 
Projekt był realizowany z udziałem studentów z Katedry Technologii i Urządzeń Za podarowania Odpadów „Specjalności Gospodarki Obiegu Zamkniętego wraz ze studentami z Wydziału Budownictwa. Celem projektu było ocenę możliwości wykorzystania odpadu z przemysłu hutniczego jako częściowe zamiennika naturalnego kruszywa w technologii betonu w celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowiska, jak również zmniejszenie zużycie surowców naturalnych zgodnie z koncepcją Gospodarki Obiegu Zamkniętego
W ramach projektu dokonano optymalizacji składu i procesu produkcji granulatu, a następnie opracowano technologię produkcji betonu z granulatem oraz zweryfikowano przydatność techniczna takiego kruszywa. Konsultantem w kwestii optymalnego sposobu produkcji granulatu był ekspert, Koordynator Laboratorium Betonu MAPEI Polska. Wyniki badań wykazały, pozytywny wpływ odpadów na niektórych parametrach betonu. Wyniki z badań zostały publikowane w ramach konferencji EPAE 2020


Projekt 2: Ocena możliwości stosowania odpadów typu PET jako dodatku do betonu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym