Napój energetyczny

Efektywność sortowania odpadów aluminiowych
w sortowniach odpadów komunalnych w Polsce

Zgodnie z aktualnymi danymi osiągany obecnie poziom recyklingu dla aluminiowej puszki napojowej przekracza 80%, a dla całości opakowań aluminiowych to ok. 60-65%, co już przewyższa wymagane prawem unijnym normy. Jednak w przekonaniu wytwórców aluminium oraz opakowań z tego materiału, w przypadku polskiego systemu osiągalne są wyższe poziomy – dla puszek napojowych nawet ponad 90%, a dla wszystkich opakowań aluminiowych 80%. Dlatego chcieliśmy sprawdzić efektywność sortowania na polskich instalacjach, sposób zachowywania się poszczególnych, różniących się wielkością próbek oraz znaczenie parametrów zastosowanych separatorów wiroprądowych, które służą wydzielaniu metali nieżelaznych aby wywnioskować co może ulec ulepszeniu na etapie sortowania odpadów

Testy realizowane w ramach projektu miały na celu sprawdzenie poprawne wydzielanie przez separator podanych markerów, parabolę lotu poszczególnych odpadów oraz ustawienie splittera, czyli metalowej płyty rozdzielającej separowane strumienie. Weryfikacja tych cech pozwala na uzyskanie najwyższej efektywności separatora i wydzielenia możliwie jak największej ilości metali nieżelaznych, w tym aluminium.

 

Do testów przygotowano markery 14 typów opakowań, różnej gramatury i rozmiaru. Następnie markery te były wprowadzane na początku linii sortowniczej razem ze strumieniem innych odpadów. Efektywność automatycznego wydzielania opakowań aluminiowych była oparta o analizę miejsc, gdzie trafiły markery.

Podczas badań obserwowano również pracę samego separatora oraz wykonywano analizę składu morfologicznego odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, aby znać rozkład procentowy poszczególnych typów odpadów w strumieniach- zmieszanym i selektywnie zebranych

Rezultatem badań było poznanie głównych problemów na instalacjach komunalnych, zaznajomienie się z różnymi separatorami wiroprądowymi i nauczenie się, które parametry mają największe znaczenia oraz jak odpowiednio je dobrać aby uzyskać jak najlepsze efekty sortowania.

Projekt umożliwił bezpośrednią współpracę z przemysłem oraz wyjazdy na Instalacje Komunalne w całej Polsce. Temat projektu okazał się na tyle ciekawy i niezbadany, że dwie studentki postanowiły zagłębić się w to zagadnienie i napisać o nim swoje prace inżynierskie.