Kompost Organiczny

Turbokompost

117580665_765958764140378_5744733296105546626_n.jpg
117125573_1669567856541698_7657950851339023979_n.jpg

Dwa projekty „Sprawdzenie efektywności różnych dodatków do kompostowania pod względem jakości wytworzonego kompostu w kontekście GOZ” i „Sprawdzenie efektywności kompostowania w szybkim kompostowniku jednodniowym z dodatkiem składników niekorzystnie wpływających na proces kompostowania” zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia wpływu różnych dodatków na proces kompostowania oraz jakości uzyskanego kompostu. Ponadto sprawdzono społeczną wiedzę dotyczącą procesu kompostowania oraz działania kompostownika jednodniowego.

Projekty opierały się o wytworzenie kompostów i prekompostów oraz sprawdzenie ich właściwości w badaniach laboratoryjnych. W celu wybrania składników kompostu niekorzystnie wpływających na proces kompostowania przeprowadzono ankietę wśród 371 osób, w której zostały wybrane składniki, które ich zdaniem nadają się do procesu kompostowania. Na podstawie odpowiedzi wybrano pięć składników, które wpływają negatywnie na przebieg procesu kompostowania tj. skórki owoców cytrusowych, torebki herbaty, guano kurze, resztki jedzenia. Z każdym z wybranych składników wytworzono kompost w szybkim kompostowniku OKLIN, a następnie zbadano ich właściwości nawozowe. W czterech własnoręcznie zrobionych kompostownikach oraz jednym zakupionym kompostowniku obrotowym sprawdzono wpływ różnych dodatków do kompostowania, którymi były: substancja przyspieszająca, larwy mącznika młynarka i dżdżownice kalifornijskie. Po wytworzeniu kompostu zbadano jego właściwości nawozowe.

Na podstawie otrzymanych wyników opracowano artykuły naukowe, które zostały opublikowane w monografii wydawnictwa Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej.