woda Wsady

Czysta rzeka

PGW-WP.jpg

Projekt został realizowany w porozumieniu z Wodami Polskimi, które planują oczyścić rzekę Kłodnicę i przywrócić jej pierwotne walory. Plan niezwykle wartościowy dla Politechniki Śląskiej, ponieważ pozwoliłby uatrakcyjnić teren kampusu. Celem części projektu, realizowanego przez studentów było opracowanie możliwości zagospodarowania materiału dennego, który wydobywany będzie podczas oczyszczania rzeki. Wydobyty materiał zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwości zagospodarowania materiału determinują jego właściwości fizykochemiczne, które zbadano w laboratorium. Przez pół roku cyklicznie w miesięcznych odstępach czasowych pobierano materiał z dna rzeki za pomocą specjalnego urządzenia, które zakupiono w ramach projektu. Następnie przeprowadzono szereg analiz laboratoryjnych, takich jak np. oznaczenie ilości siarki, substancji organicznej, kaloryczności, itp. Zebrane dane pozwoliły wyeliminować możliwość termicznego wykorzystania materiału.

„Z mojego doświadczenia udział w takim projekcie utwierdził mnie w przekonaniu, że wiedza, którą zdobywam jest możliwa do wykorzystania w praktyce. Nie tylko po to, aby zaliczyć przedmiot, ale także aby wypływać na otaczającą nas rzeczywistość.” – Maksymilian Szumiński