Jak uczymy

GOZ to kierunek studiów  inżynierskich, na którym nie tylko przekazujemy wiedzę ale również kształtujemy umiejętności i kompetencje praktyczne.
Wykłady prowadzone w sposób aktywny z szerokim wykorzystaniem nauczania na przykładach. Projekty w ramach modułów są zwykle realizowane z udziałem przemysłu, a wyzwania są proponowane i wspierane również przez partnerów przemysłowych. Duża część treści dostarczana jest w formie praktycznej w laboratoriach uniwersyteckich pod nadzorem doświadczonych pracowników.

Treści inżynierskie wzbogacone są o treści poświęcone kształtowaniu umiejętności biznesowych i miękkich (behawioralnych).

 

maturzyści.jpg
wykłady.jpg

Wykłady

​Wykłady prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych. Podczas wykładu podnoszone są pytania problemowe/tematyczne, studenci biorą udział w dyskusji, próbując znaleźć rozwiązanie/odpowiedzi, ocenić istniejące rozwiązania. Dyskusję moderuje profesor.

Nauczanie przypadków jest szeroko stosowane podczas wykładów jako kompleksowa opcja dostarczania wiedzy i szansy na rozwój umiejętności i kompetencji.

Business%20Team_edited.jpg

Case study

Powszechnie stosuje się nauczanie przypadków (case study) w stylu Harvarda. Metodologia skupia się na pokazywaniu przykładów z życia wziętych. Metodologia jest stosowana w wiodących szkołach biznesu, takich jak Harvard, Princeton itp.

Udowodniono, że metoda ta rozwija umiejętności praktyczne i pozwala spojrzeć na różne sytuacje z perspektywy kulturowej i ekonomicznej, co jest ważne, zwłaszcza w środowisku wielokulturowym, jak na studiach międzynarodowych.

Image by Clayton Cardinalli

Projekty

Nauczanie oparte na realizacji projektów (PBL) to metoda, w której studenci uczą się o przedmiocie poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów. Metodologia jest szczególnie cenna na kursach inżynierskich. 

Celem PBL jest pomoc studentom w rozwijaniu elastycznej wiedzy, umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów, samodzielnego uczenia się, umiejętności efektywnej współpracy i wewnętrznej motywacji.

 

Więcej informacji o zrealizowanych projektach...

tlo_male_2-770.jpg

Plan dający możliwości 

Plan zajęć jest dostosowany do studenta w taki sposób by mógł efektywnie zdobywać wiedzę ale również mógł realizować swoje dodatkowe pasje i miał czas na rozrywkę - tak by nie tracić czasu np. na czekanie na zajęcia. Uważamy, że czas jest cenny, a student powinien nie tylko uczyć się - ale również rozwijać swoje umiejętności, również te nie związane ze studiowaniem. Powinien mieć również czas na sport, zabawę, spotkania towarzyskie. 

Na kierunku GOZ niektóre zajęcia prowadzone są w podejściu hybrydowym. Oznacza to, że studenci mogli uczestniczyć w niektórych zajęciach zajęciach wirtualnie. Jest to cenne np. w przypadku choroby lub gdy inne inne obowiązki uniemożliwiają przyjazd na Uczelnię. 

fizyka.jpg

Laboratoria

Wydział Inżynierii Środowiska i Enregetyki może  pochwalić się najnowocześniejszymi laboratoriami wykorzystywanymi do kształcenia inżynierów w zakresie GOZ. Laboratoria odnawialnych źródeł energii, procesu spalania, laboratoria chemiczne i numeryczne są doskonale dostosowane do treści programu nauczania. Ponadto wykorzystanie laboratoriów umożliwia stosowanie zaawansowanych metod nauczania, takich jak nauczanie oparte na projektach (PBL).

Duża część zajęć laboratoryjnych jest realizowana w Centrum Nowych Technologii - najnowocześniejszym ośrodku naukowym w całym kampusie Politechniki Śląskiej

Wydarzenie Networkingowe

Dodatkowe aktywności

Nasi studenci biorą udział w wielu dodatkowych zajęciach. Wśród wielu innych projektów PBL realizowanych z partnerami przemysłowymi lub dla nich są wspólne. Projekty realizowane są przy wsparciu środków uczelni i są zorganizowane w sposób profesjonalny, obejmujący składanie wniosków, udział w ogłoszonym naborze, zarządzanie projektami oraz procedury jego zamknięcia.

Sztandarowym i dobrym przykładem koncepcji uczenia się przez działanie jest konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka organizowana przez studentów jako praktyczna okazja do wykorzystania umiejętności zarządzania projektami.