Stopniowanie Hat Rzut

Studenci

Glass Buildings
149247106_3657601270961536_1571566170031501660_n.jpg

Studia na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego są dla mnie kompletnym zaprzeczeniem utartych schematów. W momencie podjęcia nauki byłam młodą, samodzielną matką i  z jak na tamten moment myślałam-zakończoną edukacją. Brak satysfakcji ze zdobytego wykształcenia i możliwości zawodowych popchnęły mnie w stronę GOZu. Kierunek interdyscyplinarny poszerzył moje horyzonty, umożliwił mi sprawdzenie możliwości w wielu dziedzinach. Dzięki szansie uczestniczenia w dodatkowych projektach uczelnianych jak i związanych z Kołem Naukowym ukształtowałam swoją wizję na przyszłość, którą w tym momencie, jeszcze w trakcie trwania studiów pierwszego stopnia, realizuję w pracy zawodowej związanej z branżą biopaliw i biomasy.

  • LinkedIn
DC1_2088.jpg

Od początku drugiego semestru rozpoczęłam działalność w SKN GOZ i dołączyłam do paneuropejskiego projektu Każda Puszka Cenna. Dzięki temu, pod koniec drugiego semestru studiów zaproponowano mi staż w CanPack S.A w biurze Zrównoważonego Rozwoju, a już z końcem trzeciego objęłam funkcję koordynatorki tego projektu z ramienia Fundacji RECAL. Dziś łączę aktywność studencką z pracą w branży uczestnicząc w projektach naukowych, które za pośrednictwem Fundacji mogę realizować na realnych danych w porozumieniu z przemysłem. Dzięki tym studiom i zaangażowaniu w Koło Naukowe jestem dobrze przygotowana do pracy branży. Dzięki temu, czuję że mój wysiłek ma wpływ na otaczającą rzeczywistość.

  • LinkedIn
Patrycja Schwarz.jpg

Patrycja Schwyrz

Kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego otwiera wiele ścieżek kariery, dzięki dobrze dobranym zajęciom. Przez te lata nauki zasięgnęłam niezbędnej wiedzy technicznej z wielu dziedzin m.in. mikrobiologii czy energetyki. W trakcie studiów nabyłam umiejętności miękkich poprzez prezentacje opracowanych projektów. Dzięki stażowi, który zaoferowała uczelnia i przez moją determinację, dostałam pracę w biurze projektowym z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Pracuję w dziale środowiskowym przy okazji realizując też niezobowiązująco dodatkowe projekty. Nauka dała mi zastrzyk wiedzy teoretycznej, którą mogłam zastosować w praktyce. Gdyby nie studia podjęte na Politechnice Śląskiej, nie byłabym na takim etapie w życiu w jakim jestem obecnie.

  • LinkedIn
Adam Allert.jpg

Nazywam GOZ makrokierunkiem, z uwagi na rozwój o charakterze interdyscyplinarnym -  dotykającym wielu pozornie różniących się między sobą dziedzin naukowych, które to jednak znajdują wspólny mianownik. Dzięki temu, jest to znakomita opcja zdobycia technicznego wykształcenia w pełnej krasie tego słowa. 
Moja przygoda na tym kierunku była bardzo zróżnicowana, poczynając od pracy nad projektami realizowanymi w ramach koła naukowego SKN GOZ, poprzez  projekty (PBL), jak i aktywność w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych. Polecam wszystkim serdecznie każdą formę dodatkowej aktywności :)
Aktualnie pracuję w branży, co zawdzięczam bezpośrednio wyżej wymienionym doświadczeniom oraz ludziom poznanym na tej drodze.

  • LinkedIn
Gdzie można pracować po studiach na kierunku GOZ?

Przemysł

Aktualność tematyki GOZ i konieczność jego wdrażania w większości przedsiębiorstw sprawia, ze absolwenci kierunku będą mogli pracować w dużych międzynarodowych korporacjach, lokalnych firmach i biurach projektowych na stanowiskach specjalistycznych i menadżerskich. 

Nauka

Umiejętności badawcze i są niezbędne do rozpoczęcia kariery naukowej. Nasi absolwenci będą mogli rozpocząć karierę naukową i podjąć studia magisterskie a potem doktoranckie w ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą.

Samorząd

Duża część absolwentów pracuje w dużych międzynarodowych korporacjach, lokalnych firmach i biurach projektowych na najwyższych stanowiskach zawodowych oraz w zarządzaniu.

Własna firma

Przedsiębiorczość jest kluczowym czynnikiem rozwoju promowanym na kierunku GOZ. Absolwenci są dobrze przygotowani do stworzenia własnej firmy i rozpoczęcia własnej kariery zorientowanej na biznes!

Doradztwo

Ze względu na wysoki poziom umiejętności analitycznych nasi absolwenci mogą pracować w wiodących instytucjach z branży doradczej. Ich kompetencje są idealne do przyczyniania się do globalnej transformacji energetycznej w tego typu firmach.