Kierunek GOZ

Kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego został stworzony by przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej tak by odnosił sukcesu.


Kierunek zawiera najaktualniejszą tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem.

Dodatkowo kierunek dostarcza umiejętności związanych z zarządzaniem wraz z umiejętnościami miękkimi – jak prezentacja, dyskusja, wywieranie wpływu, rozwiązywanie problemów i dokonywanie ocen. Program kształtuje umiejętności przywódcze wraz z umiejętnością pracy w grupie na różnych stanowiskach. Duża część zajęć praktycznych jest realizowana w laboratoriach już od pierwszego semestru. 

Dodatkowo można realizować praktyczne ciekawe aktywności w ramach działalności Koła Naukowego.

Holding Plant

Aktualna tematyka

 • Inżynieria środowiska 

 • Zrównoważony rozwój

 • Racjonalne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

 • Eko-projektowanie

Blueprinting

Kompetencje eksperckie

 • Myślenie analityczne

 • Sądy wartościujących

 • Kreatywność

 • Umiejętności badawcze

 • Projektowanie

 • Modelowanie matematyczne

 • Umiejętności projektowania

business Man

Kompetencje biznesowe

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie czasem

 • Planowanie biznesowe

 • Prezentacje biznesowe

 • Przedsiębiorczość

 • Umiejętność podejmowania 

 • decyzji

Dać prezentację

Kompetencje miękkie

 • Umiejętności kierownicze

 • Praca zespołowa

 • Rozwiązywanie problemów

 • Wywierania wpływu

 • Prezentacje publiczne i biznesowe

GOZ - Pełnia możliwości 

GOZ - Realizacja planów

Przeglądanie książek
EQF.jpg

Europejska jakość

Kierunek GOZ został zaprojektowany zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF)

Edukacja Książki Bookshelfs

Jakość +

Kierunku GOZ został zaprojektowany tak by zapewniać osiągnięcie efektów kształcenia zalecanych przez Europejki Instytut Innowacji i Technologii

Zwykle, gdy stajemy przed wyborem studiów, wizualizujemy osiągnięty tytuł czy dyplom, który umożliwi pracę w wymarzonym zawodzie. Paradoksalnie zapominamy o samym/ej sobie, a przecież to jak bardzo się rozwiniemy będzie decydowało o płynności wejścia na rynek pracy.

 

Wyobraź sobie osobę, którą jesteś tuż przed zakończeniem studiów.

 

Komunikatywny/a, pewny/a siebie, zaangażowany/a, potrafiący/a rozwiązywać problemy i prezentować swoje pomysły. Oprócz tego potrafisz koordynować zespół i w końcu wiesz co cię naprawdę interesuje. Doświadczenie zyskujesz angażując się w projekty lub działając w kole naukowym. Finalnie, jeszcze przed zakończeniem studiów, praca w branży sama znajduje ciebie.

 

Jesteś w obliczu wyzwania, ale czujesz się pewnie, bo przecież znasz i rozumiesz jednostkowe procesy technologiczne, zależności ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. W skrócie, wiesz jak rozwiązać problem pracodawcy w sposób holistyczny.

 

Niewykluczone, że Twoje innowacyjne pomysły przekształcą się we własną działalność gospodarczą.

 

To może być Twoja przyszłość, kliknij i aplikuj na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego na Politechnice Śląskiej.

Anita Brzeska, studentka VII semestru GOZ