top of page

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Botanical Wall

Webinar

Jak zaprojektować zieloną przyszłość

WARSZTATY

Laboratorium zielonej przyszłości

Image by ThisisEngineering RAEng

Kierunek

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to nowoczesny kierunek studiów, który kształtuje nie tylko umiejętności inżynierskie w zakresie zrównoważonego rozwoju, inżynierii i ochrony środowiska ale również rozwija umiejętności biznesowe i miękkie.

Nauczysz się więc nie tylko jak być dobrym inżynierem. Nabędziesz również umiejętności przydatnych w zarządzaniu i biznesie. Nauczysz się jak stworzyć swój własny start-up, jak pozyskać fundusze na inwestycje. Dowiesz się jak efektywnie pracować w grupie i jak być liderem!

Taki sposób nauczania sprawia, że nasi absolwenci są bardzo poszukiwani na rynku pracy. 

GOZ to ...

Gospodarka o obiegu zamkniętym to najnowszy kierunek rozwoju Unii Europejskiej i Świata.

Jest to rozwinięcie polityki zrównoważonego rozwoju i osiągania ambitnych celów klimatycznych. 

Europejski Zielony Ład jest w dużej mierze oparty właśnie na GOZ. 

GOZ będzie wdrażany we wszystkich sektorach gospodarki i staje się podstawą nowoczesnej ekonomii XXI wieku!

GOZ będzie wdrażany w każdym kraju Unii Europejskiej, w każdym regionie i w każdej firmie. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest i będzie ogromne. 

Ciekawsze zajęcia

Nauka na kierunku GOZ jest inna. Znajdziesz tu dużo zajęć praktycznych w laboratoriach oraz będziesz uczestniczyć w realizacji prawdziwych projektów często dla partnerów przemysłowych. Nasz model uczenia jest sprawdzony i wzorowany na najlepszych wzorcach światowych.  

logo_jpg2.jpg

Kierunek GOZ został wyróżniony jako jeden z najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach już w 2019 roku.

100 lat
tradycji
Politechniki
Śląskiej


 

A+ 
najwyższa kategoria  naukowa Wydziału

 

60%
zajęć praktycznych:
laboratoria
i projekty

 

50%
już na studiach ma pracę w branży GOZ


 

bottom of page